Naujienos

Skandinavijos žalųjų buliai JAV
Per paskutinius 10 metų į Jungtines Amerikos Valstujas buvo įvežta tūkstančiai Skandinavijos žalųjų bulių spermos dozių.
Kas tie Skandinavijos žalieji galvijai.
Taip vienu vardu JAV vadinami Norvegijos žalieji, Švedijos žalmargiai ir Suomijos aišyrai.
Įvežta į JAV šių veislių bulių sperma naudojama kryžminimui su Holšteinų galvijų veislės karvėmis. Tik Suomijos aišyrai naudojami JAV aišyrų populiacijoje.
Dauguma spermos panaudota pramoninėse- prekinėse fermose, kurių karvių duomenys nenaudojami JAV genetinio vertininimo analizėse. Tačiau dalis spermos papuolė į bandas, kurios dalyvauja veislinkystės programose ir duomenys pateko į JAV genetinio vertinimo analizes.

Lentelė 1. Skandinavijos žalųjų bulių dukterų vertinimo duomenys pagal JAV 2010 Gruodis

Veislė                    Panaudoti   Dukterų        Pienas   Balt   Balt%  Rieb   Rieb%  Somat.   Vaisa
                            buliai         skaičius                                                           ląstelės
Suomijos aišyrai           11           609           +1459     55   0.04     65    0.05     0.24      0.1

Norvegijos žalieji          13           583           +1653     59   0.03     52    0.05     0.00       2.7
Švedijos žalmargiai      22          7136           +1588     58   0.04    72     0.06     0.02      1.6

2010 m. gruodžio  JAV vertinimo duomenų analizė rodo, kad Norvegijos žalųjų bulių dukterys išsiskyrė didesniu produktyvumu ir geresniais baltymingumo rodikliais bei geresniais somatinių ląstelių bei rpeprodukcijos indeksais.
Pieno riebumo duomenys geresni Švedijos žalmargių bulių dukterų.

Šių trijų veislių duomenų palyginimas JAV leidžia pieno gamintojams daryti išvadas ir pasirinkti labiausiai tinkamą veislę savo karvių kryžminimui.